Hệ thống E-Learning Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Mở rộng / sụp đổ khối Đăng nhập
Đăng nhập
Mật khẩu
 
Mở rộng / sụp đổ khối HƯỚNG DẪN E-LEARNING

Sinh viên đăng nhập trang E-Learning bằng tài khoản đã được gởi vào email HOTEC của sinh viên.

Vui lòng liên hệ địa chỉ email sau trong trường hợp không đăng nhập được: luuquyphuc@hotec.edu.vn

 

Hướng dẫn sử dụng e-learning cho giảng viên:

 -1. Hướng dẫn tạo Bài học

 -2. Hướng dẫn tạo Khóa học

 -3. Hướng dẫn chỉnh sửa thuộc tính của khóa học

 -4. Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin của bài học

 -5. Hướng dẫn tạo các nội dung bài học

 -6. Hướng dẫn tải lên tập tin của bài học

 -7. Hướng dẫn tạo bài tập lớn

 -8. Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm

 

 

Hướng dẫn sử dụng e-learning cho sinh viên.

 1. Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi thông tin

 2. Hướng dẫn tham gia bài học của giảng viên

 3. Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm

 
Mở rộng / sụp đổ khối NỘI QUY

1. Website e-learning của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là hệ thống phục cho công tác học tập trực tuyến của giảng viên và sinh viên nhà trường.

2. Tài khoản người dùng được cấp bởi Trung tâm Thông tin – Thư viện, người dùng phải sử dụng các thông tin thật của mình khi tham gia giảng dạy và hoc tập như: họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email; không sử dụng bí danh.

3. Người dùng phải bảo vệ tài khoản của mình (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu.

4. Người dùng chỉ sử dụng website e-learning với mục đích học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website e-learning, tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã đưa lên hệ thống.

5. Khi thảo luận trên các diễn đàn, người dùng phải sử dụng lời lẽ lịch sự, tôn trọng Thầy Cô và bạn bè, không tuyên truyền nội dung xấu, thô tục, có tính chất làm tổn thương người khác.

6. Nghiêm cấm mọi trường hợp dùng website e-learning để truyền bá các thông tin không lành mạnh, phản động, khiêu dâm, chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thông tin xâm phạm đến đời tư các thành viên sử dụng hệ thống e-learning.

7. Các hành vi vi phạm nội quy sử dụng sẽ được xem xét xử lý từ thu hồi tài khoản đến đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường.

 
Mở rộng / sụp đổ khối Cài đặt kiểm tra